Sipariş Yönetimi

Ürünlerin depolanmasının yanı sıra müşteriden gelen (entegrasyon veya online sipariş girişi) satış siparişleri ile taleplere uygun olarak her bir mümessil için promosyonların ve numunelerin hazırlanmasını sağlıyoruz.

  • Elektronik veri Dönüşüm EDI yolu ve Entegre Depo Yönetim Sistemi aracılığı
  • Mal kabul süreçlerinin müşterimizin sistemleriyle entegrasyonu
  • Müşteri siparişlerinin yönetimi ve sevke hazırlaması
  • I.T.S. II. Faz satış ve P.T.S. Bildirimi. (Karekod XML)
  • Fatura / irsaliye basımı ve takibi
  • Acil sipariş yönetimi